ປ້າຍໂຄສະນາ15

ອາຫານພະລັງງານ

  • ອຸປະກອນໃຫ້ອາຫານ

    ອຸປະກອນໃຫ້ອາຫານ

    1. ຮັກສາຄວາມສະອາດບໍລິເວນບ່ອນເຮັດວຽກ.ຢ່າໃຊ້ເຄື່ອງຢູ່ໃນບ່ອນປຽກ, ປຽກ.ຢ່າໃຊ້ເຄື່ອງນີ້ໃນບ່ອນທີ່ມີທາດອາຍແກັສ ຫຼື ທາດແຫຼວທີ່ຕິດໄຟໄດ້.

    2. ແຫຼ່ງພະລັງງານຕ້ອງປະສານງານກັບອາຫານພະລັງງານ.

    3. SWITCH ຄວນຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງ OFF ເມື່ອບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຫຼືກ່ອນທີ່ຈະສຽບ.